Terms of Use

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

O ιστότοπος www.mountathos360.σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλή περιήγηση!

 

Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση των σελίδων τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr και του περιεχόμενου της. Η πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση περιεχομένου της. Επιπλέον, είναι δυνατή η μονομερής, απροειδοποίητη τροποποίηση των παρόντων όρων και προς τούτο καλείστε να τους ελέγχετε τακτικά καθώς η χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Στον χρήστη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις σελίδες της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους.

 

Άπαντα τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν και συνιστούν την ιστοσελίδα www.mountathos360.gr και ενδεικτικά τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά στοιχεία με τους συγκεκριμένους χρωματισμούς αυτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εμπνευστή και δημιουργού της ιστοσελίδας Δημήτριου Μαρτζέλου, που προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία, επιφυλασσομένης του δημιουργού για την ενάσκηση παντός δικαιώματός του προς υλοποίηση και εφαρμογή της προστασίας αυτού. Ειδικότερα, τα κείμενα της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» όπως και τα λοιπά έργα που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο, προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

 

Το domain name, η επωνυμία της ιστοσελίδας και τα ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα που αναρτώνται σε αυτήν και χρησιμοποιούνται από τον δημιουργό παρέχουν στον τελευταίο τα απορρέοντα από την κείμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί σημάτων, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού αποκλειστικά δικαιώματα.

 

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες, σήματα διακριτικά γνωρίσματα, τίτλοι και κείμενα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του δημιουργού. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική όπως και οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Ρητά απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή διανομή ή μεταποίηση αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, από οιονδήποτε τρίτο, δίχως την έγγραφη προς τούτο συναίνεση του δημιουργού. Ωστόσο, αναφορικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς επίσης και στις οικείες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση ο δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

 

Ο ιστότοπος www.mountathos360.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο, όπως π.χ. όνομα και επώνυμο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ο δημιουργός της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για μη διαφημιστικούς ή διοικητικούς λόγους (όπως να σας ειδοποιήσουμε για σημαντικές αλλαγές στην ιστοσελίδα ή για λόγους εξυπηρέτησης πελατών). Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας καθώς και ορισμένες μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (όπως ανώνυμα στοιχεία χρήσης, cookies, διευθύνσεις IP, τύπος του περιηγητή, clickstream στοιχεία, κ.λπ.) ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα και το σχεδιασμό της ιστοσελίδας και να δημιουργήσουμε νέα χαρακτηριστικά, προσφορές, τρόπους λειτουργίας και υπηρεσίες, μέσω της αποθήκευσης, της παρακολούθησης, και της ανάλυσης των προτιμήσεων των χρηστών και των παρόντων τάσεων.

 

Ο δημιουργός της ιστοσελίδας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια την ιστοσελίδα ή τον δημιουργό, χωρίς τη συγκατάθεσή των επισκεπτών / χρηστών, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο δημιουργός είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς, λειτουργικότητας, διαχείρισης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι επισκέπτες / χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Ο δημιουργός επίσης της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει προσωπικές ή/και μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που ο ίδιος θεωρεί σωστές ή απαραίτητες για την επιβολή των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας, να λάβει προληπτικά μέτρα που αφορούν σε ευθύνες, να διερευνήσει και να υπερασπιστεί εαυτόν ενάντια σε αξιώσεις ή καταγγελίες τρίτων, να βοηθήσει κυβερνητικές υπηρεσίες, να προστατεύσει την ασφάλεια της ιστοσελίδας και για να ασκήσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία, ή την προσωπική ασφάλεια του ιδίου, του προσωπικού του, των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας ή άλλων.

 

Μπορείτε, φυσικά, να αρνηθείτε να υποβάλλετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, οπότε σ’αυτή την περίπτωση η ιστοσελίδα www.mountathos360.gr μπορεί να μην σας είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τις πληροφορίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιαδήποτε στιγμή, με μία επίσκεψη στην προσωπική σελίδα του προφίλ σας.

 

Για την προστασία τέλος, του απόρρητου και της ασφάλειάς σας, ο δημιουργός και το προσωπικό του λαμβάνουν λογικά μέτρα (όπως η αίτηση ενός και μοναδικού κωδικού πρόσβασης) για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά σας προτού σας δώσουν άδεια για είσοδο στην ιστοσελίδα για πρόσβαση στο προφίλ σας ή για να πραγματοποιήσετε τυχόν διορθώσεις. Είστε κάθε στιγμή υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής σας και των πληροφοριών του λογαριασμού σας. Ο δημιουργός και το προσωπικό του χρησιμοποιούν εμπορικώς προβλεπόμενα φυσικά, τεχνοκρατικά και τεχνικά μέτρα προστασίας ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Δεν μπορούν, ωστόσο, να εξασφαλίσουν ή να εγγυηθούν την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών μεταβιβάζονται στην ιστοσελίδα www.mountathos360.gr, συνεπώς αυτό γίνεται με δικό σας ρίσκο. Αφού λάβουν τις πληροφορίες που υποβάλλατε, ο δημιουργός και το προσωπικό του καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διαφυλάξει την ασφάλεια των συστημάτων. Ωστόσο, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι αυτό δεν αποτελεί εγγύηση πως τέτοιες πληροφορίες δε μπορούν να αποκαλυφθούν, να αλλάξουν, ή να καταστραφούν από την παραβίαση οποιωνδήποτε φυσικών, τεχνικών, ή τεχνοκρατικών διασφαλίσεων.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES
Η ιστοσελίδα www.mountathos360.gr ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη ή την χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα www.mountathos360.gr, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας www.mountathos360.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες ή σελίδες αυτές. Cookies επιδόσεων είναι τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Επίσης συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούντα αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Cookies λειτουργικότητας είναι τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του. Cookies στόχευσης / διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες / χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, Web TV, on demand video ή άλλων τέτοιων υπηρεσιών που διατίθενται online ή offline, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του υλικού σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από την ιστοσελίδα σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων εκτός των περιπτώσεων όπου έχει χορηγηθεί από τον δημιουργό η σχετική κάθε φορά άδεια.

 

NEWSLETTER
Προκειμένου να εγγραφεί ο επισκέπτης / χρήστης στην υπηρεσία newsletter του www.mountathos360.gr απαιτείται η καταχώρηση μιας έγκυρης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail). Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και ενημερωτικών μηνυμάτων που το www.mountathos360.gr θεωρεί πως αφορούν τους χρήστες του ιστότοπου. Οποιαδήποτε πρόταση περιλαμβάνεται στον ιστότοπο δεν αποτελεί συμβουλή, ευθέως ή εμμέσως παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αλλά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών / χρηστών να αξιολογήσουν το περιεχόμενο της πρότασης και να ενεργήσουν κατά βούληση αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. Κάθε προώθηση newsletter και αρθρογραφίας του ιστότοπου, από τους επισκέπτες / χρήστες, συνεπάγεται, για τον επισκέπτη / χρήστη που επιλέγει την ενέργεια, την εγγραφή στην υπηρεσία newsletter μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο ίδιος οικειοθελώς δήλωσε, καθώς και πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των όρων. Ο δημιουργός του ιστότοπου μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

 

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Η χρήση του ιστότοπου www.mountathos360.gr πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους λειτουργίας της και με τρόπο τέτοιο ώστε να μη παρεμποδίζεται μερικά ή καθ’ ολοκληρίαν η πρόσβαση σε αυτή και η χρήση της από τρίτους. Ο δημιουργός και το προσωπικό του ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία που θα προκληθεί σε επισκέπτη / χρήστη από χρήση της ιστοσελίδας κατά τρόπο αντίθετο στα οριζόμενα στους γενικούς και ειδικότερους όρους αυτής.

 

Περαιτέρω, ο χρήστης του ιστότοπου θεωρείται ότι κατά και με την είσοδό του σε αυτό συναινεί, συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

 

1. Δεν θα κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου προκειμένου να μεταβιβάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εικόνες ή μηνύματα οποιασδήποτε μορφής που είναι παράνομα, απειλητικά ή επιζήμια για τους αποδέκτες αυτών, παραπλανητικά, δυσφημιστικά, προσβλητικά ή πορνογραφικά.

 

2. Δεν θα παραποιήσει το περιεχόμενο του ιστότοπου δημιουργώντας σε τρίτους την εντύπωση ότι πρόκειται περί δικού του πνευματικού δημιουργήματος.

 

3. Δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αντίθετη ή αποσκοπούσα στην παραποίηση του σκοπού λειτουργίας και χρήσης του ιστότοπου ή των παρεχομένων από αυτόν υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε ενέργειας εγγραφής τρίτου προσώπου δίχως την σχετική προς τούτο συναίνεσή του.

 

4. Δεν θα κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου προκειμένου να παραβιάσει διατάξεις εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου.

 

5. Το περιεχόμενο του ιστότοπου έχει ενημερωτικό και διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για την διευκόλυνση ή διεξαγωγή πάσης φύσεως εμπορικής ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, δίχως την προηγούμενη προς τούτο έγκριση του δημιουργού του.

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ο δημιουργός του ιστότοπου, κατά την λειτουργία αυτού, δεν επιθυμεί και σε κάθε περίπτωση δεν επιδιώκει να λάβει οιασδήποτε φύσης εμπιστευτική, μυστική ή αποκλειστική πληροφορία τρίτων ή οποιοδήποτε υλικό τρίτων από τους επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου με κανένα απολύτως τρόπο. Αποστέλλοντας είτε στον δημιουργό είτε στον ιστότοπο οιαδήποτε πληροφορία ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται την αποκλειστική ευθύνη ότι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν ανήκει σε τρίτον ή δεν παραβιάζει δικαιώματα εμπιστευτικότητας ή αποκλειστικότητας τρίτων.

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
Ο ιστότοπος www.mountathos360.gr ενδέχεται να περιλαμβάνει κόμβους σύνδεσης (links) με ιστοτόπους ιδιοκτησίας τρίτων προς τον δημιουργό προσώπων. Σε ότι αφορά τους συγκεκριμένους ιστότοπους, ο δημιουργός ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το περιεχόμενο αυτών, τους περιλαμβανόμενους σε αυτούς κόμβους σύνδεσης, τις περιεχόμενους σε αυτούς διαφημίσεις. Ο δημιουργός, περιλαμβάνοντας στον ιστότοπο www.mountathos360.gr κόμβους σύνδεσης (links) με ιστοτόπους ιδιοκτησίας τρίτων προς αυτόν προσώπων ουδόλως εννοεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπονοεί διασύνδεση ή υποστήριξή του προς τους συγκεκριμένους ιστότοπους ή προς το περιεχόμενο αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος του επισκέπτη / χρήστη, μέσω των περιεχόμενων στον ιστότοπο www.mountathos360.gr κόμβων σύνδεσης, σε ιστοτόπους και ιστοσελίδες τρίτων, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη. Ρητά δε ο δημιουργός του ιστότοπου www.mountathos360.gr αποποιείται κάθε ευθύνη αυτού για την αποκατάσταση οιουδήποτε είδους ζημίας τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη του ιστότοπου www.mountathos360.gr από την ύπαρξη στον ιστότοπο www.mountathos360.gr κόμβων σύνδεσης ή από την είσοδό τους, μέσω των κόμβων αυτών, στους ιστότοπους ή ιστοσελίδες τρίτων προς τον δημιουργό προσώπων. Η διατύπωση από τον επισκέπτη / χρήστη του ιστότοπου www.mountathos360.gr προς τον δημιουργό αυτού, οιουδήποτε είδους παραπόνου σχετικά με την ύπαρξη κόμβων σύνδεσης ή τους ιστότοπους ή τις ιστοσελίδες στις οποίες οι κόμβοι παραπέμπουν είναι σε κάθε περίπτωση δεκτή. Ωστόσο, ο δημιουργός επιφυλάσσει για τον εαυτό του το αποκλειστικό δικαίωμα όπως κατά διακριτική του ευχέρεια προσθέσει, αλλάξει, αφαιρέσει, δίχως καμία προς τούτο ειδοποίηση, κόμβο ή κόμβους σύνδεσης με ιστοτόπους ή ιστοσελίδες τρίτων προς τον ίδιο προσώπων.

 

ΕΥΘΥΝΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος www.mountathos360.gr παρέχεται διαδικτυακά ως έχει και ως είναι διαθέσιμος, δίχως εγγύηση κανενός είδους, εννοούμενη ή υπονοούμενη. Ο δημιουργός του ιστότοπου www.mountathos360.gr αποποιείται ρητά κάθε ευθύνης και εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά: α) κάθε ευθύνης ή εγγύησης σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου του ιστότοπου, β) κάθε ευθύνης ή εγγύησης σχετικά με την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου για την διευκόλυνση, την διεξαγωγή ή την προώθηση εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων τρίτων προς τον δημιουργό προσώπων, γ) κάθε ευθύνης ή εγγύησης ότι ο ίδιος ο ιστότοπος ή τμήμα αυτού ιών (viruses), σκουληκιών (worms), δούρειων ίππων (Trojan horses) ή οιουδήποτε άλλου φθοροποιού ή καταστρεπτικού στοιχείου, δ) κάθε ευθύνης ή εγγύησης ότι η είσοδος ή η χρήση του ιστότοπου θα είναι αδιάκοπη ή δίχως σφάλματα, ε) κάθε ευθύνης ή εγγύησης έναντι πάσης φύσεως προσωπικής ή υλικής ζημίας των επισκεπτών / χρηστών από το περιεχόμενο ή την χρήση του ιστότοπου. Ως εκ τούτου, ο δημιουργός του ιστότοπου www.mountathos360.gr και το προσωπικό αυτού ουδόλως θα δύναται να θεωρηθούν υπεύθυνοι ή υπόχρεοι αποκατάστασης οιουδήποτε είδους ζημίας σχετικής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων, με το περιεχόμενο του ιστότοπου, την διαθεσιμότητα αυτού, την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν, την ακρίβεια και αντικειμενικότητα του περιεχομένου αυτού, την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα για την διευκόλυνση, την διεξαγωγή ή την προώθηση εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων τρίτων προς τον δημιουργό προσώπων.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η είσοδος και χρήση του ιστότοπου από τους επισκέπτες / χρήστες αυτού αυτομάτως συνεπάγεται την αποδοχή του Ελληνικού Δικαίου και των δικαστηρίων της πόλης της Θεσσαλονίκης ως εφαρμοστέο δίκαιο και ως καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια αντίστοιχα, σε περίπτωση έγερσης οιουδήποτε ζητήματος σχετικού με την χρήση του ιστότοπου.

 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Οι επισκέπτες / χρήστες ουδόλως δύνανται και καθ’ οιονδήποτε μάλιστα τρόπο να εκχωρήσουν τις περιλαμβανόμενες στους παρόντες Γενικούς Όρους υποχρεώσεις και δικαιώματα αυτών σε τρίτους.